REGULAMIN D.W. POLANA


1. Doba hotelowa zaczyna się o godz.16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
2. Przyjazd gości powinien nastąpić między godziną 6.00 rano a 22.00 wieczorem.
3. Goście D.W."Polana" obowiązani są uiścić opłatę klimatyczną, której wysokość określa Gmina Dziwnów.
4. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów regulaminu D.W."Polana" w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i są odpowiedzialni finansowo za uszkodzony lub zniszczony sprzęt w pokoju i na terenie obiektu.
5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00 z wyłączeniem imprez organizowanych przez D.W."Polana".
6. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są do opuszczenia obiektu najpóźniej do godz.22.00.
7. W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa nocujących osób, za które nie wniesiona została opłata zostanie wymierzona kara umowna w wysokości 200% opłaty zgodnej z cennikiem.
8. Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki równowartości 40% całkowitego kosztu pobytu.
9. Wpłaty zaliczki powinny być dokonane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
10. Pozostała należność za pobyt jest regulowana przez gościa w dniu przyjazdu gotówką w recepcji lub przelewem bankowym (gość obowiązany jest w dniu przyjazdu okazać dowód wpłaty na konto D.W."Polana").
11. W przypadku rezygnacji z urlopu lub jego części w okresie późniejszym niż 20 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, wpłacona zaliczka w wysokości 40% nie podlega zwrotowi.
*W przypadku rezygnacji z urlopu w okresie między 30 i 20 dniem przed rozpoczęciem pobytu zwrotowi podlega 50% wpłaconej sumy pomniejszonej o koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł.
*Opóźnienia lub wcześniejszy wyjazd nie uprawniają do uzyskania równowartości utraconych świadczeń. Nieprzybycie do godziny 16:00 dnia następnego jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i zaliczka nie podlega zwrotowi.
*Rezygnacja z pobytu, jeśli związana jest ze zwrotem zaliczki wymaga pisemnego zgłoszenia. Dokonanie rezerwacji i wpłaty zaliczki oznacza akceptację regulaminu.
12. Gość w dniu wyjazdu zobowiązany jest do zgłoszenia się w recepcji w celu zwrotu klucza od pokoju. Jego zagubienie kosztuje 50,- zł.
13. D.W."Polana" nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do gościa.​
14. Ilość osób kwaterowanych w pokojach nie może przekraczać łącznej ilości miejsc noclegowych (standardowych i na tzw. „dostawce”).
15. D.W."Polana" ponosi odpowiedzialność (wyłącznie) za rzeczy oddane do depozytu.
16. Nasz obiekt zezwala na pobyt zwierząt pod warunkiem posiadania aktualnej książeczki szczepień oraz uprzednim zgłoszeniu pobytu ze zwierzęciem. Goście mają obowiązek prowadzania zwierząt na smyczy na terenie całego obiektu.
17. Reklamacje ,skargi i wnioski należy kierować do kierownika D.W."Polana".
18. Opuszczając pokój należy pozostawić go w czystości.
19. Na terenie D.W."Polana" obowiązuje kategoryczny zakaz grillowania zgodnie z nakazem zarządu Nadleśnictwa Gryfice.
20. W dniu przyjazdu gość ma obowiązek wypełnienia karty meldunkowej oraz zapoznania się i akceptacji regulaminu D.W."Polana"