REGULAMIN DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZEBYWAJĄCYCH NA WYPOCZYNKU W  D.W. POLANA

 

D.W. Polana nie jest typowym obiektem ‘kolonijnym’. Na terenie obiektu wraz z grupami dzieci  i młodzieży wypoczywają  goście indywidualni oraz zorganizowane grupy dorosłych.

Aby wszyscy nasi goście mogli cieszyć się udanym wypoczynkiem grupy dzieci i młodzieży zobowiązane są do przestrzegania poniższego regulaminu.

 

 1.  Regulamin określa zasady przebywania na terenie D.W. Polana zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w oparciu o sporządzone  i  podpisane umowy. 

 2.  Organizator grupy w momencie podpisania umowy na organizacje pobytu grupowego dla dzieci i młodzieży zobowiązuje się do poinformowania uczestników wypoczynku o zasadach regulaminu oraz oświadcza, że zapoznał się z nim

 3.  Kierownik grupy/opiekun ma obowiązek w dniu przyjazdu dopełnić wszystkich formalności meldunkowych

 4. Kierownik grupy/opiekun zobowiązany jest do przejęcia  oraz do zdania wszystkich pokoi wraz z wyposażeniem przeznaczonym na użytek grupy

 5. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania pokoi kierownik grupy/opiekun zgłasza na bieżąco w recepcji. Usterki będą  na bieżąco usuwane przez konserwatora D.W. Polana

 6. Kierownik grupy/opiekun zobowiązany jest do wymagania od uczestników wypoczynku zachowania czystości i porządku w zajmowanych pokojach

 7. Kierownik grupy/opiekun zobowiązany jest do dbania o wszelkie powierzone mu sprzęty i używanie ich zgodnie z przeznaczeniem

 8. Kierownik grupy/opiekun zobowiązany jest do zapewnienia właściwej i nieprzerwanej opieki nad dziećmi i młodzieżą

 9.  D.W. Polana nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku opieki, bądź niewłaściwego nadzoru przez kierownika grupy/opiekuna.

 10. Grupa zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu i ogólnie obowiązującej zasady bezpieczeństwa, w szczególności  przeciwpożarowego

 11. Grupa zobowiązana jest do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 8.00

 12.  Kierownik grupy/opiekun odpowiada materialnie za wyrządzone szkody przez uczestników pobytu

 13. D.W. Polana nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze.

 14. D.W. Polana ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczy pozostawione w depozycie

 15. W przypadku zagubienia klucza od pokoju kierownik grupy opiekun  zobowiązany jest do niezwłocznego  poinformowania recepcji i uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł – opłata za zgubienie klucza.

 16. Grupa może korzystać z infrastruktury ośrodka i wszelkich  sprzętów rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem i tylko i wyłącznie pod opieką.

 17. Dzieci i młodzież po terenie ośrodka poruszają się zawsze w grupie pod kontrolą  opiekuna

 18. Kierownik grupy opiekun  zobowiązany jest dopilnować by dzieci poza miejscami do tego przeznaczonymi (plac zabaw, boisko) zachowywały się właściwie ( bez krzyków i biegów). D.W. Polana położony jest w lesie 5 min drogi od morza dlatego też terenów do głośnych zabaw nie brakuje.

 19.  Na terenie D.W. Polana gra w piłkę możliwa jest wyłącznie na terenie boiska.

 20. D.W. Polana nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń lub sprzętów oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu

 21.  Dzieci i młodzież obowiązuje kategoryczny zakaz siadania na krzesłach barowych w barze (alkohol).

 22. Grupa korzystająca z wyżywienia D.W. Polana zobowiązana jest do zbiorowego, punktualnego stawiania się na wyznaczony posiłek (wszelkie zmiany muszą zostać wcześniej ustalone). Posiłki nie są wydawane indywidualnie.

 23.  Wszelkie uwagi, pytania, skargi prosimy kierować bezpośrednio do recepcji D.W. Polana

 24. Właściciel D.W. Polana zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu